Greening of Villages as on Monday, March 30, 2020
District : SRIKAKULAM
Home Stead PlantationAvenue PlantationInstitution Plantation
SNo.
Mandal NAMETargetAchievementPercentageTargetAchievementPercentageTargetAchievementPercentage
1 AMADALAVALASA 000000000
2 BHAMINI 000000000
3 BURJA 000000000
4 ETCHERLA 000000000
5 GANGUVARISIGADAM 000000000
6 GARA 000000000
7 HIRAMANDALAM 000000000
8 ICHAPURAM 000000000
9 JALUMURU 000000000
10 KANCHILI 000000000
11 KAVITI 000000000
12 KOTABOMMILI 000000000
13 KOTTURU 000000000
14 L.N PETA 000000000
15 LAVERU 000000000
16 MANDASA 000000000
17 MELIAPUTTI 000000000
18 NANDIGAM 000000000
19 NARASANNAPETA 000000000
20 PALAKONDA 000000000
21 PALASA 000000000
22 PATHAPATNAM 000000000
23 POLAKI 000000000
24 PONDURU 000000000
25 RAJAM 000000000
26 RANASTALAM 000000000
27 REGIDI AMADALAVALASA 000000000
28 SANTHABOMMALI 000000000
29 SANTHAKAVATI 000000000
30 SARAVAKOTA 000000000
31 SARUBUJJILI 000000000
32 SEETHAMPETA 000000000
33 SOMPETA 000000000
34 SRIKAKULAM 000000000
35 TEKKALI 000000000
36 VAJRAPUKOTTURU 000000000
37 VANGARA 000000000
38 VEERAGHATTAM 000000000
TOTAL 000000000